FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abalienácia

abalienácia (lat.)

- v práve: prevod vlastníckeho práva na inú osobu; scudzenie, prisvojenie si ( L163;27).