FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abakus

abakus (gr. -> lat.) = abak

- v architektúre: horná časť (antických) stĺpových hlavíc, predstavujúca štylizovane uspravenú platňovitú vložku medzi hlavicou a kladím, ktorej funkciou je prenášať hmotnosť nesených častí stavby na stĺpy; nadhlavica; v histórii: u starých Rimanov ozdobný stolík s kamennou platňou; stolík na hru kocky; v starom Egypte abeceda; v matematike: graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií, veličín; nomogram na riešenie rovníc; počítaci tabuľka používaná v staroveku ( L163;27).