FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ab equis ad asinos

ab equis ad asinos (lat.)

- (gazdovať) zo šafľa do šechtára, od tisíca ku stu; vyjsť na psí tridsiatok, na mizinu.