FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ab-

ab-

- lat. predpona s významom ne-, od-.