FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

A prima facie

a prima facie (lat.)

- hneď, na prvý pohµad.