FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

A-

a-, an-

- predpona s významom ne-, bez-.