FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Odôvodnenie

odpvodnenie

angl. - legitimation
nem. - Rechtgebung