FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sache f - vec

Schein m - zdanie
Schicksal n - osud
Schnittstelle f - rozhranie
Schöpfung f - stvorenie
Schweizer Philosophie f - švajčiarska filozofia
Schweizerische Philosophie f - švajčiarska filozofia

sein - byť
Sein n - bytie
Seiende n - súcno
Seinsboden m - existenciálna pôda, pôda bytia
Seinsfeld n - existenciálne pole, pole bytia
Seinsgeltung f - existenciálna platnosť
Seinsschicht f - vrstva bytia
Seinswissenschaft f - ontológia
Selbigkeit f - totožnosť
Selbstbesinnung f - reflexívne sebauvedomovanie
Selbstbezogenheit f - sebavzťažnosť, sebavztiahnutosť

Sich-selbst-Gleichheit f - totožnosť
Sinn m - zmysel
Sinnlichkeit f - zmyslovosť
Sittlichkeit f - etická povaha

Sorge f - starosť
Sowietphilosophie f - filozofia sovietska
Sozialphilosophie f - filozofia sociálna

Sprache f - jazyk, reč
Sprachwende f - obrat lingvistický

Staat m - štát
Stelle f - miesto
Stoff m - látka
Streit m - spor

Subjekt m - subjekt
subjekiv - subjektívny
substantial - substanciálny
Substanz f - substancia

Synkritizismus m - synkriticizmus