FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Nemecké výrazy e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Eigenschaft f - vlastnosť
Eigenschaftswort n - prídavné meno
eigentlich - skutočný, vlastný
Eigentum n - vlastníctvo
Eigenwesentlichkeit f - svojbytnosť, svojpodstatnosť
Eine n - jedno
Einerleiheit f - totožnosť
einheimisch - imanentný
Einklammerung f - uzátvorkovanie
Einsicht f - vhľad

Emanation f - emanácia
Empfindung f - pocit

entstehen - vznikať

Ereignis n - udalosť
Erkennen n - poznávanie
Erkenntnis f - poznanie
Erkenntnistheorie f - teória poznania
Erleben n - prežívanie
Erlebnis n - zážitok
Erscheindes n - fenomén, jav, javiace sa
Erscheinung f - jav
erste Philosophie f - prvá filozofia
Erziehung f - výchova
Erziehungswissenschaft f - pedagogika

Essenz f - podstata

Existenzialismus m - existencializmus
Existenzphilosophie f - existencializmus