FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Latinské výrazy d

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


definitio - definícia
demostratio - dôkaz
determinatio - determinácia
deus - boh
devotio - modlitba, obetovanie, oddanos», prísµub, úcta, zaklínanie, zariekanie, zasµúbenie (bohom), zboľnos»

dolor - boles»

duratio - trvanie