FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Kapitola

kapitola (FVK)

arab. - súra