FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


sage - mudrc
sameness - totožnosť

science - veda

self - ja
self-examination - reflexívne sebauvedomovanie
semblance - zdanie
sense - význam
services - služby
set - množina
set-up - štruktúra (organizačná)

shape - tvar <podoba>
showing - poukázanie, ukázanie, vykázanie

significance - význam
significancy - význam

skill - zručnosť

social philosophy - filozofia sociálna
solution - riešenie

specification language - jazyk špecifikačný
speech - reč
speech act - akt rečový
spirit of rationalism - osvietenstvo
spiritualization - spiritualizácia

state - štát
status - stav
step - krok
stratum of being - vrstva bytia
strike - udrieť
string - reťazec
structure - štruktúra

subconsciousness - podvedomie
supply - ponuka

Symbolic Logic - logika matematická
syncriticism - synkriticizmus