FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy o

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


offer - ponuka

one, the - jedno
One, the - jedno
ontology - ontológia

operation - činnosť
opinion - mienka

order - poriadok, usporiadanie

Ottoman Empire - Osmanská ríša

own essential specificity - svojbytnosť, svojpodstatnosť
own-essentialness - svojbytnosť, svojpodstatnosť
ownership - vlastníctvo