FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy e

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


economics - ekonómia
education - výchova
educational science - pedagogika
egoical - egoický, jásky
eidetic necessity - eidetická nevyhuntnosť, podstatná nevyhuntnosť

emotion - afekt
empty holding - vlastnenie naprázdno

England - Anglicko
enterpreneur (am.) - podnikateľ
entrepreneur - podnikateľ

epistemology - teória poznania

essential type - podstatná typika
establishing-of-a-foundation - založenie

event - udalosť
evil - zlo

existent - súcno
existing - súcno
existing basis - existenciálna pôda, pôda bytia
exists - čo je tu, tusúcno
experience - zážitok
experience of other - cudzoskúsenosť, skúsenosť druhého, skúsenosť o druhom
exterior - vonkajší, vonkajšok