FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy b

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


banking - peňažníctvo

be - byť
beauty - krása
being - bytie súcno
being implied - inherentnosť
being included - inherentnosť
being-in-the-world - bytie vo svete
being-with - súbytie

black box - skrinka čierna

book-keeping - účtovníctvo
bounded whole - ohraničený celok

brute fact - fakt