FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Anglické výrazy a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


a-ha experience - aha-zážitok

abasement - pokorenie
aberation - úchylnosť
ability - nadanie, schopnosť
ability grouping - zoskupovanie žiakov podľa schopností
abortion - potrat
abreaction - odreagovanie
absent-mindedness - roztržitosť
Absolute, the - absolútno
absolute pitch - sluch absolútny
abstract - abstraktné, abstraktný
abstraction - abstrakcia

academic - akademický
academic education - všeobecnovzdelávacie štúdiá
Academy - akadémia
acceptance of being - existenciálna platnosť
acceptance of existence - existenciálna platnosť
act - akt
action - čin, činnosť, konanie
activity - činnosť
actual - skutočný, vlastný

addition - adícia
adjective - prídavné meno
advertising - reklama

affection - afektácia

agnosticism - agnosticizmus
aggression - agresia
agitation - afekt

analogy - analógia
analysis - analýza

appearance - fenomén, jav, javiace sa
application - použitie

archeology - archeológia
arise - vznikať
Aristotle - Aristoteles
arrangement - usporiadanie
art - umenie

atheism - ateizmus

authenticated - vykazujúce, vykazujúce sa

awareness of - interiorizácia do vedomia, vedomé osvojenie, vedomie čoho