FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Nositelia nobelovej ceny - b

NOSITELIA NOBELOVEJ CENY - C NOSITELIA N. C. - A

Meno Odbor Rok udelenia

Baeyer, A. von chémia 1905
Bajer, F. mier 1908
Balchová, E. G. mier 1946
Baltimore, D. medicína 1975
Banting, F. G. medicína 1923
Baranyi, R. medicína 1914
Bardeen, J. fyzika 1956
Bardeen, J. fyzika 1972
Barkla, Ch. G. fyzika 1917
Barton, D. H. R. chémia 1969
Basov, N. G. fyzika 1964
Beadle, G. W. medicína 1958
Becker, G. ekonómia 1992
Beckett, S. literatúra 1969
Becquerel, A. H. fyzika 1903
Bednorz, J. G. fyzika 1987
Beernaert, A. M. F. mier 1909
Begin, M. mier 1978
Behring, E. A. von medicína 1901
Békésy, G. von medicína 1961
Bellow, S. literatúra 1976
Benacerraf, B. medicína 1980
Benavente, J. literatúra 1922
Berg, P. chémia 1980
Bergius, F. K. R. nem. chémia 1931
Bergson, H.-L. franc. literatúra 1927
Bergström, S. K. medicína 1982
Bethe, H. A. fyzika 1967
Binning, G. fyzika 1986
Bishop, M. J. medicína 1989
Björnson, B. M. literatúra 1903
Black, J. W. medicína 1988
Blackett, P. M. S. fyzika 1948
Bloembergen, N. fyzika 1981
Bloch, F. fyzika 1952
Bloch, K. E. medicína 1964
Blumberg, B. S. medicína 1976
Bohr, A. N. fyzika 1975
Bohr, N. H. D. dán. fyzika 1922
Böll, H. literatúra 1972
Bordet, J. J. B. V. medicína 1919
Borlaug, N. E. mier 1970
Born, M. fyzika 1954
Bosch, C. nem. chémia 1931
Bothe, W. fyzika 1954
Bourgeois, L. V. mier 1920
Bovet, D. medicína 1957
Boyd-Orr, J. mier 1920
Bragg, W. H. fyzika 1915
Bragg, W. L. fyzika 1915
Brandt, W. mier 1971
Branting, H. mier 1921
Brattain, W. H. fyzika 1956
Braun, K. F. fyzika 1909
Briand, A. mier 1926
Bridgeman, P. W. amer. fyzika 1946
Brodski, J. J. literatúra 1987
Broglie, L. V. P. de franc. fyzika 1929
Brown, H. Ch. chémia 1979
Brown, M. S. medicína 1985
Bucková, P. literatúra 1938
Buchanan, J. M. ekonómia 1986
Buchner, E. chémia 1907
Buisson, F. E. mier 1927
Bunche, R. J. mier 1950
Bunin, I. A. literatúra 1933
Burnet, F. M. medicína 1960
Butenandt, A. F. J. chémia 1936
Butler, N. M. mier 1931

NOSITELIA NOBELOVEJ CENY - C