FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Filozofi stredovekí

FILOZOFI STREDOVEKÍ

Abélard, P.
Adam z Marshu
Albert Saský
Albert Veľký
Alcuin
Alexander Neckham
Alexander z Halesu
Anselm Canterburský
Augustinus, A.

Bacon, R.
Bartolomej Angličan
Bernard z Clairvaux
Bonaventura

Ču-Si

Duns Scotus, J.

Egídius Riman
Eriugena, J. S.

Henrich z Gentu
Hugo zo st. Cher
Hugo zo sv. Viktora

Ibn Chaldún
Ibn Rušd
Ibn Síná
Ibn Tufail

Ján Rupella
Ján Pointlasne

Madhva
Mikuláš z Oresme

Neckham, A.

Occam, W.

Peter z Ailly
Peter z Tarentaise

Richard Fisacre
Richard z Cornwallu

Šankara

Tomáš Akvinský
Tomáš z Yorku
Tomáš zo Chantimpré

------------------------
filozofia stredoveká