FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa

Filozofi indickí

FILOZOFI INDICKÍ

Atiša
Aurobindo, S.

Bádarájana
Budha

Dajánanda, M.
Džaimini

Gándhí, M. K.

Kánada (svätec)
Kapila
Krišnamurti
Kumáraláta

Madhva
Maháraši Maheš Jogi
Mahariši, R.
Mahávíra
Makkhalé Gósála
Meher Bába

Nágárdžuna

Padmasambhava
Pataňdžali

Rádhakrišnan, S.
Rámakrišna
Rámánudža

Sarasvatí

Šankara, Á.

Thákur, R.

Uddálaka

Vasubandhu ml.
Vidhjavásí
Vivékánanda

---------------------
indická filozofia