FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Znám, ą. et al.: pohµad do dejín matematiky (1986) l180

Znám, ©. - Bukovský, L. - Hejný, M. - Hvorecký, J. - Riečan, B.: Pohµad do dejín matematiky. Bratislava - Praha, ALFA - SNTL 1986. 240 s. L180