FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Zlatá bula sicílska

Zlatá bula sicílska

- listina vydaná 1212 rímsko-nemeckým kráµom Fridrichom II. pre Pŕemysla Otakara I. Zaltá bula sicílska zaručovala českému kráµovi dedičný