FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Zeňkovskij, v. v.: istorija russkoj filosofii 1-2 (1991) l116

Zeňkovskij, V. V.: Istorija russkoj filosofii. T.1 - T. 2. Leningrad, EGO 1991. L116

- Dejiny ruskej filozofie - štvorzväzkové dielo, ktoré s encyklopedickým záberom a z pozícií pravoslávia pojednáva o vývine ruskej filozofie. Prvé vydanie sa uskutočnilo v Paríži 1948 - 1950.

O b s a h

Tom 1 časť 1 (L117)
Tom 1 časť 2 (L118)
Tom 2 časť 1 (L119)
Tom 2 časť 2 (L120)