FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Zágoršeková, m.: estetické konfrontácie (1985) l62

Zágoršeková, M.: Estetické konfrontácie. (Ku kritike súčasnej buržoáznej estetiky). Bratislava, Pravda 1985. 184 s. L62