FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Za zrkadlom moderny (1991) l182

Za zrkadlom moderny. Filozofia posledného dvadsaťročia. (Zost. E. Gál a M. Marcelli) Bratislava, Archa 1991. 320 s. L182

Prvý zborník o filozofickom postmodernizme na Slovensku.

O b s a h :

Gál, E. - Marcelli, M.: Svet za zrkadlom 7-26

Marcelli, M.: Michel Foucault 27-34
Foucault, M.: Rád diskurzu 35-41
Foucault, M.: Prečo študovať moc: otázka subjektu 42-52
Foucault, M.: Návrat morálky 53-64

Korená, K.: Jean Francois Lyotard 65-69
Lyotard, J. F.: Postmoderná situácia 70-91
Lyotard, J. F.: Odpoveď na otázku: Čo je postmoderna 92-105