FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Welsch, w.: estetické myslenie (1993) l667

Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava, Archa 1993. 168 s. L667

Anotácia: Wolfgang Welsch patrí medzi najvýznamnejších
teoretikov estetiky a post-moderny v Nemecku. Tieto
dve zdanlivo izolované oblasti veľmi originálne
spája - vychádza pritom najmä z nemeckej tradície,
odvíjajúcej sa od Adorna a orientuje sa na aktuálne
problémy súčasného myslenia. Rovnako je dôležité,
že autor má schopnosť osloviť širšie publikum a
svoje analýzy mu sprostredkovať.

O b s a h :

1. Predslov .................................................... 7-8
2. Estetika a anestetika ...................................... 9-31
3. Aktuálnosť estetického myslenia ........................... 32-58
4. Zrodenie postmodernej filozofie z ducha moderného umenia .. 59-83
5. Adornova estetika: implicitná estetika vznešeného ........ 84-114
6. Za postmodernú estetiku odporu .......................... 115-122
7. Identita v prechodoch ................................... 123-147
8. Perspektívy pre design budúcnosti ....................... 148-160

Záverečná poznámka .............................................. 161
Životopisná poznámka ............................................ 162
Ďaľšie publikácie W.W. k téme ............................... 163-165
Menný register .............................................. 166-168