FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Vajda, j.: etika (1993) l660

Vajda, J.: Etika. Nitra, Enigma 1993. 178 s. L660

- študijná pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl.

Obsah

Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. ETIKA AKO SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. MORÁLKA AKO DUCHOVNÁ FORMA ŽIVOTA SPOLOČNOSTI . . . . . . . . . 11
1. Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Morálka ako spolocenský jav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. dné funkcie morálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Štruktúra morálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
B. ETIKA AKO VEDA O MORÁLKE A JEJ MIESTO V SYSTÉME POZNÁVANIA . . 24
1. Povaha etiky ako vedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. Štrutkúra etiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
C. VLASTNÝ KATEGORIÁLNY SYSTÉM ETIKY . . . . . . . . . . . . . . . 29
1. Princípy morálneho správania sa človeka . . . . . . . . . . . . 38
2. Základné kategorie morálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

II. SOCIÁLNA ETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
A. ČLOVEK V INDIVIDUÁLNYCH VZŤAHOCH . . . . . . . . . . . . . . . 85
1. Človek v morálnom vzťahu k sebe - individuálna etika . . . . . 85
2. Vlastnosti mravnej osobnosti plynúce zo vzťahu k iným i k sebe 97
B. ČLOVEK ZAČLENENÝ DO SPOLOČENSKEJ ŠTRUKTÚRY . . . . . . . . . . 99
a) Mikroštruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1. Človek v rodinných vzťahoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2. Človek medzi známymi a priateľmi . . . . . . . . . . . . . . . 104
b) Makroštruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
1. Národ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
2. Štát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3. Politické strany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4. Cirkve a náboženské denominácie . . . . . . . . . . . . . . . . 110
C. PROFESIONÁLNA ETIKA - UČITEĽ . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

III. STRUČNÝ PREHĽAD ETICKÉHO MYSLENIA . . . . . . . . . . . . . . 117
A. ETIKA V STAROVEKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1. Doaristotelovská etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2. Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3. Helenizmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
B. ETIKA V STREDOVEKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
C. RENESANCIA A REFORMÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
1. Renesancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
2. Reformácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
D. ETIKA POREVOLUČNÉHO ANGLICKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
1. Tomáš Hobbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2. John Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3. Antony Ashley Cooper of Shaftesbury . . . . . . . . . . . . . . 135
4. Bernard Mandeville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5. Adam Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6. David Hume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7. Jeremy Bentham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8. Edmund Burke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
E. ETICKÉ PREDREVOLUČNÉ TEÓRIE NA KONTINENTE . . . . . . . . . . . 139
Baruch Spinoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
F. MRAVNÉ TEÓRIE FRANCÚZSKEHO OSVIETENSTVA . . . . . . . . . . . . 141
. . .