FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Trend. týždenník ... (1994) l1010

TREND. Týždenník o hospodárstve a podnikaní. Spoznajte svoj TREND. Bra-
tislava, TRENDY 1994. L1010

- dokument o týždenníku TREND (J66), podávajúci informácie o jeho zameraní, spôsobe práce, štruktúre obsahu, redakcii, o jeho kvalite, čitateľoch, o tom, koho oslovuje inzercia v ňom.