FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Strawson, p. f.: individuals (1959) l142

Strawson, P. F.: Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics. London 1959. (1. vyd.) L142

- jedno z najdôležitejších analytickofilozoficky orientovaných diel postwittgensteinovskej éry anglickej filozofie.