FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Stará zmluva - obsah

Stará zmluva - obsah

a) Historické knihy:

Prvá kniha Mojžišova - Genesis . . . . . 1M
Druhá kniha Mojžišova - Exodus . . . . . 2M
Tretia kniha Mojžišova - Leviticus . . . 3M
Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri . . . . . 4M
Piata kniha Mojžišova - Beuteronomium . . 5M
Kniha Józuova . . . . . . . . . . . . . . Joz
Sudcovia . . . . . . . . . . . . . . . . Sud
Rút . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rut
Prvá kniha Samuelova . . . . . . . . . . 1S
Druhá kniha Samuelova . . . . . . . . . 2S
Prvá kniha kráľov . . . . . . . . . . . . 1Kr
Druhá kniha kráľov . . . . . . . . . . . 2Kr
Prvá kniha kronická . . . . . . . . . . . 1Kron
Druhá kniha kronická . . . . . . . . . . 2Kron
Ezdráš . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezd
Ester . . . . . . . . . . . . . . . . . . Est

b) Vyučujúce knihy:

Kniha Jóbova . . . . . . . . . . . . . . Job
Žalmy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ž
Príslovia . . . . . . . . . . . . . . . Pr
Kazateľ . . . . . . . . . . . . . . . . Kaz
Veľpieseň . . . . . . . . . . . . . . . Veľp

c) Prorocké knihy:

Izaiáš . . . . . . . . . . . . . . . . . Iz
Jeremiáš . . . . . . . . . . . . . . . . Jer
Žalospevy . . . . . . . . . . . . . . . Žalosp
Ezechiel . . . . . . . . . . . . . . . . Ez
Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan
Ozeáš . . . . . . . . . . . . . . . . . Oz
Joel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joel
Ámos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am
Abdiáš . . . . . . . . . . . . . . . . . Abd
Jonáš . . . . . . . . . . . . . . . . . Jon
Micheáš . . . . . . . . . . . . . . . . Mich
Nahum . . . . . . . . . . . . . . . . . Nah
Abakuk . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab
Sofoniáš . . . . . . . . . . . . . . . Sof
Aggeus . . . . . . . . . . . . . . . . . Ag
Zachariáš . . . . . . . . . . . . . . . Zach
Malachiáš . . . . . . . . . . . . . . . Mal