FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Špaňár: platon - otec idealizmu (1990) l236

Špaňár, J.: Platon - otec idealizmu. In: L233;7-30. L236