FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Slovník slovenského jazyka i-vi (1959-1968) l213

Slovník slovenského jazyka. I.- VI. Bratislava, VSAV 1959-1968. L213

Slovník súčasného slovenského jazyka stredného rozsahu (vyše 120 000 slov). Jednojazyčný slovník, spracovaný na základe slovníkovej kartotéky JUĽŠ SAV. Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu dnešnej spisovnej slovenčiny, ako sa vyvinula od klasického obdobia slovenskej literatúry.

Slovník má základný význam pre vedecké poznanie slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Stal sa materiálovým východiskom takmer celej novšej slovenskej lexikografickej produkcie ( L534;407,263).

Pozostáva z týchto dielov:

I. a-k (1959) 832s. L207
II. l-o (1960) 648s. L208
III. p-r (1963) 912s. L209
IV. s-u (1964) 760s. L210
V. v-ž (1965) 848s. L211
VI. Doplnky. Dodatky. (1968) 336s. L212