FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Slovník biblické teologie (1991) l173

Slovník biblické teologie. Ŕím, Velehrad - Kŕesťanská akademie 1991. 658 s. L173

"Tato kniha vzešla z pastoračního úsilí pŕiblížit kŕesťanům komplexní biblický svět. Chce být pomúckou pŕi pronikání do něj a to formou několika širokých, dobŕe viditelných cest napŕíč rozlehlou krajinou, ze kterých je už snažší dosáhnout i vzdálenejších a odlehlejších oblastí." (VIII)