FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Simons, m. a. (ed.): feminist interpr. of s. de beauvoir l1128

Simons, M. A. (Ed.): Feminist Interpretations of Simone de Beauvoir. London, Penn State Press 1995. 320 s. L1128

- eseje, ktoré reintrepretujú vz»ah S. de Beauvoir k existencializmu a problém jej vz»ahu k feminizmu.