FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Saussure, f. de: cours de linguistique générale (1916) l778

Saussure, F. de: Cours de linguistique générale, 1916. L778

Hlavné dielo Ferdinanda de Saussura, z ktorého vychádza lingvistický štrukturalizmus. Sú to vlastne Saussurove prednášky, ktoré na základe svojich poznámok spísali Ch. Bally a A. Sechehaye.