FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Rawls, j.: teorie spravedlnosti (1971) l1073

Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha, Victoria Publishing 1995. 362 s. L1073

- dielo navrhuje zásady sociálnej spravodlivosti, uvádzajúce do súladu ekonomickú efektivnosť, slobodu jednotlivca a spravodlivosť. Rwwls tu formuluje myšľienku, že nerovnosti môžu byť spravodlivé, pokiaľ umožňujú zlepšiť situáciu najchudobnejších - ide o maximinimálne pravidlo.