FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Pŕíhoda, v.: ontogeneze iv (1974) l34

Pŕíhoda, V.: Ontogeneze lidské psychiky. IV. Vývoj člověka v druhé polovině života. Praha, SPN 1974. 496 s. L34