FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Prammer: die philosophische hermeneutik paul ricoers (1988) l47

Prammer, F.: Die philosophische Hermeneutik Paul Ricoeurs in ihrer Bedeutung fr eine theologische Sprachtheorie. Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag, 1988. 238 s. L47