FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platón: siedmy list l81

Platon: Siedmy list. L81

Vydania:
Po slovensky: L80

- "Najdlhší a zároveň aj z uvedených dvoch hľadísk (sc. filozofickej problematiky a Platónovho súkromného života) najzávažnejší je siedmy list (pozri napr. L80), takmer jednomyseľne uznávaný za pravý. Platón tu hovorí predovšetkým o svojich cestách na Sicíliu, ktoré podnikal v snahe získať tamojších vládcov v Syrakúzach, najprv Dionysia I. a potom Dionysia II., pre filozofiu, a tým aj pre realizovanie svojich predstáv o usporiadaní štátu. Osobitne cenná je v tomto Platónovom liste časť o filozofii ako vážnom životnom zamestnaní a o filozofickom poznaní." ( L24;273).