FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: parmenides l259

Platon: Parmenides. L259

- tento dialóg má osobitné postavenie medzi Platonovými dialógmi okrem iného aj v tom, žzze jeho protagonistom je jeden z najväčších predsokratovských filozofov Parmenides z Eley. Dialóg rozoberá problémy teorie ideí.