FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: obrana sokratova l247

Platon: Obrana Sokratova. L247 gr. APOLOGIÁ SÓKRATÚS

Výnimka medzi Platonovými dielami, pretože to nie je dialóg, ale podanie troch súvislých rečí vložených do úst Sokratovi, ktorý sa r. 399 pred n. l. obhajoval pred súdnym tribunálom zloženým z 501 vyžrebovaných členov, tzv. heliastov, z obvinenia, že "neuznáva bohov, ktorých uznáva štát, zavádza iné božstvá a je takisto vinný, že kazí mládež". Navrhoval sa trest smrti. Sokrata žalovali predovšetkým podľa zákona proti bezbožnosti. V staroveku bolo totiž náboženstvo chránené štátom, a preto prejavy bezbožnosti boli zločinom proti samému zriadeniu.

Zrejme tu však išlo o proces politický, lebo Sokratova činnosť v posledných rokoch jeho života sa nezameriavala výlučne len na činnosť čisto filozofickú, ale aj na kritiku demokratických inštitúcií ( L233;337).