FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platón: listy l84

Platón: Listy L84

- "Pod Platónovým menom sa nám zachovala zbierka 13 listov. O ich pravosti sa mienky značne rozchádzajú. Spravidla sa za pravé pokladajú šiesty až ôsmy list. Známy český bádateľ v oblasti Platónovej filozofie František Novotný považuje za pravé všetky, okrem prvého listu. (...) Samotné 'Listy' nám v nejednom smere dokresľujú obraz Platóna, a to nielen v oblasti filozofickej problematiky, ale aj pokiaľ ide o jeho súkromný život." ( L24;273)