FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: epinomis l287

Platon: Epinomis. L287

- dialóg nadväzujúci na poslednú časť Platónových Zákonov L286>.