FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Patočka, j.: aristoteles, jeho pŕedchůdci a dědicové (1964) l108

Patočka, J.: Aristoteles, jeho pŕedchůdci a dědicové. (Studie z dějin filoso- fie od Aristotela k Hegelovi). Praha, NČSAV 1964. 416 s. L108