FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Parmenides: peri fyseos l423

Parmenides: Peri fyseos (po 515 pr. n. l.) L423 vydané: Paríž 1573 (in: Poesis Philosophica, vyd. H. Stephanus)

- hlavné Parmenidovo dielo, ktorého podstatné časti sa zachovali a ktoré spolu s rovnomenným dielom Herakleitovým zakladá západnú filozofiu. Týmto Parmenidovým dielom sa myslenie odvracia od kozmu ako nereflektovaného preddanostného predmetu poznania k sebe samému, kladúc otázku, ktorá sa týka pravdivosti myslenia. Dielo je napísané vo forme náučnej básne v hexametroch. Báseň opisuje cestu mladíka k bohyni spravodlivosti Diké (= zásadné rozlíšenie, krisis), ktorá mu najprv zjavuje pravdu o skutočnosti (6). V druhej časti básne sa podáva opis zdania smrteľníkov.