FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Pardel, t./koščo, j.: predmet a systém psychologických vied l1130

Pardel, T. - Koščo, J.: Predmet a systém psychologických vied. Kapitoly zo všeobecnej psychológie I. Bratislava, SPN 1975. 320 s. L1130

- kniha, ktorá má pomôcť orientovať študujúcich psychológiu a ostatných záujemcov v základných pojmoch psychologickej teórie a metateórie.