FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Novotný, f.: o platonovi 1-4 (1948-1970) l66

Novotný, F.: O Platonovi. 1.-4. Praha 1948-1970. L66

Novotný, F.: O Platonovi. 1. Praha, Laichter 1948. 326 s. L67
Novotný, F.: O Platonovi. 2. Praha, Laichter 1948. 504 s. L68
Novotný, F.: O Platonovi. 3. Praha, Laichter 1949. 628 s. L69
Novotný, F.: O Platónovi. 4. Druhý život. Praha, Academia 1970. 952 s. L70