FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Nová zmluva

Nová zmluva (=NZ) = Nový zákon

- zbierka svätých kníh, ktoré vznikli v kruhoch kresťanstva. V dnešných vydaniach v zmysle kánonu vytvoreného v 5. st. nachádzame 27 spisov. Sú to evanjeliá - Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša a Evanjelium podľa Jána. Nasleduje kniha Skutky apoštolov, ktorou sa uzatvára členenie Noverj zmluvy podľa historických kníh, štrnásť Pavlových listov, ktoré usporiadal Augustinus podľa istej obsahovej spätosti, a sedem tzv. katolíckych listov. Novú zmluvu uzatvára Apokalypsa či Zjavenie Jána. Jazykom Novej zmluvy je gréčtina ( L50;140).

--------------
Nová zmluva>