FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Nietzsche, f.: die geburt der tragödie ... (1872) l1329

Nietzsche, F.: Die Geburt der Targ"die aus dem Geiste der Musik, 1872 L1329

- Zrodenie tragédie z ducha hudby - prvá kniha F. Nietzscheho podávajúca veľmi originálnu analýzu gréckej tragédie. Obsahuje Nitzscheho známy rozbor apolónskeho a dionýzovského živlu.