FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Mead, g. h.: mind, self an society (1934) l1242

Mead, G. H.: Mind, Self and Society. Chicago, University of Chicago Press 1934. L1242

- práca analyzuje proces socializácie, v ktorého priebehu dieťa preberá existujúce spôsoby riešenia problémov a definovania situácií. Tieto schopnosti nadobúda v priebehu hier, kedy sa akoby prenáša do rolí druhých ľudí. Preberaním rolí druhých (spravidla ide o role rodičovské a profesné) si dieťa zároveň osvojuje všeobecnejšiu skúsenosť, a síce schopnosť považovať očakávania druhýchza záväzné. Učí sa zároveň dívať na seba očami druhých a programovať vlastné činnosti už s ohľadom na reakcie, ktoré od druhých očakáva. Súbor rešpektovaných očakávaní vytvára sociálnu stránku ľudskej osobnosti, umožňuje kooperáciu medzi indivíduami v rámci skupiny ( L446;58).