FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Maurova legenda o sv. svoradovi a benediktovi (po 1064) l888

Maurova Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, po 1064. L888

orig. Mauri, episcopi Quinqueecclesiensis, Vita sanctorum Zverardi-Andree confessoris et Benedicti martyris, eremitarum (Maura, päťkostolského biskupa, Život svätých pustovníkov vyznávača Svorada-Andreja a mučeníka Benedikta).

Prvé významné literárne dielo autorsky aj tematicky slovenskej proveniencie v latinčine ( L448;94).

Legenda zobrazuje udalosti zo života mníchov a pustovníkov Svorada (zomrel asi v r. 1031-1032) a Benedikta (zomr. asi v r. 1034-1035), ktorí pôsobili za panovania Štefana I. Udalosti sa odohrávajú v konkrétnom slovenskom prostredí (okolie Nitry a Trenčína) ( L833;159).

V legende sa odzrkadľujú súveké kresťanské názory na askézu (napr. učenie palestínskeho mnícha Zosima o pôste) ( L833;160).